Gość na weekend – Agnieszka Scrappassion – foldery na CD // Our Weekend Guest – Agnieszka Scrappassion – a CD case

Zdjęcia ze szczególnej sesji warto trzymać w pięknym opakowaniu. Takim jak własnoręcznie wykonany folder na płytę CD. Oto kolejna wspaniała praca przygotowana przez Agnieszkę – radosny mix papierów z kolekcji best folk ever i welcome to my world.

Precious photos should be kept in a beautiful box, such as a hand-made CD case. And here’s another fine piece of art created by Agnieszka – a cheerful mix of papers from the best folk ever and welcome to my world collections.

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion

by Agnieszka Scrappassion