Przegląd Waszych prac XXXIII // GOscrap Fan Art Gallery XXXIPrzegląd Waszych prac XXXIV // GOscrap Fan Art Gallery XXXIV

Witajcie w pierwszym dniu ostatniego miesiąca roku! Jesteśmy bardzo ciekawe nowych inspiracji i Was także zapraszamy do obejrzenia prac, które powstały w listopadzie z naszych papierów 🙂

How do you do on the first day of the last month of 2015? 😉 We’re dying to see new inspirations from you and invite you to check out scrapbooks made from our papers in November 🙂

Zaczniemy świątecznie, choć nietypowo – folkową kartką Ladybug:

Let’s start with Ladybug‚s untypical folk-inspired Christmas card:

by Ladybug

Joanna z My paper world uległa urokowi liska:

Joanna from My paper world succumbed to the charm of the fox:

by My paper world

by My paper world

Sonrisy znalazłyśmy za to kartki z dziewczynkami:

At Sonrisa‚s we found a card with girls:

by Sonrisa

by Sonrisa

I na koniec bardzo wesoła kartka Magudali 🙂

And the last one is a very cheering card from Magudala 🙂

by Magudala

by Magudala

Czekamy na Wasze prace jak zawsze pod adresem mailowym goscrap@goscrap.pl, ale też wypatrujemy ich na FB i Insta pod #goscrap 🙂

As usual, please send your works at goscrap@goscrap.pl. They can alos be found on Facebook and Instagram at #goscrap 🙂

  • Maguda

    Ojoj! Jest i moja karteczka! Ale fajno! 😀 😀 😀 Pozdrawiam pozostałe fanki 😀 😀