Rozwiązanie wyzwania „znajdź czas dla siebie” // Find Time for Yourself – challenge results announcement

Chyba jednak te pogłoski o braku czasu na robienie tych najbardziej osobistych prac – LOsów, nie są takie znowu wyolbrzymione. Tylko 6 z Was wygospodarowało chwilę na wzięcie udziału w naszym wyzwaniu na LO z własnym zdjęciem! Tym 6 osobom gratulujemy i mamy nadzieję, że to nie będzie pojedyncza okazja. Same też staramy się robić więcej prac dla siebie niż dla innych i wracać do źródeł idei scrapbookingu 🙂

We start to believe that you really have been too busy to scrapbook since only 6 of you found time to take up our challenge and make an LO with self-picture. We’d like to congratulate these few contestants and hope that it was just a one-off case. We also try hard to make more works for ourselves than for others and go back to the roots of scrapbooking 🙂

No ale nie ma co gadać, pora na zwycięską pracę!

OK, less talk, more rock – it’s time to announce the winner!

by Tores

Jej autorką jest Tores, którą z wielką radością odznaczamy naszym specjalnym znaczkiem:

It’s made by Tores who receives our special badge:

Ściskamy Was ciepło!

Take care!

DT GOscrap