Tydzień z papierem for fun [extra] – część II // A week with for fun [extra] paper – part II

Cześć 🙂 Kiedy mam w rękach folkowe papiery, chyba podświadomie myślę, że ich najlepszymi odbiorcami będą kobiety. Z papieru tygodnia for fun [extra] wyszła mi kwiecista kartka urodzinowa na (pewnie kobiecą) osiemnastkę.

Hi 🙂 When I have folk papers in my hands, I subconsciously think that they’re more suitable for women than for men. I made a birthday card for the 18th birthday (probably woman’s) from the paper of the week for fun [extra].

by clos

by clos

by clos

by clos

by clos

by clos

clos