Tydzień z… papierem fresh leaves – część V // A week with… fresh leaves paper – part V

Dawno nie robiłam layoutów, a w szufladzie miałam zdjęcie ze spotkania z moimi koleżankami, które czekało tylko na dobrą okazję. Tydzień z papierem fresh leaves okazał się nią być! Radosne zdjęcie połączone z mocnymi, energetycznymi kolorami obydwu stron papieru, skomponowało się idealnie!

It’s been a long time since I made my last layout. Recently, in a drawer I found a picture of me and my girlfriends, waiting to be used on a special occasion. The Week with fresh leaves paper turned out to
be the perfect one! A cheerful picture went along perfectly with strong and energetic colors found on both sides of the sheet.

by clos

by clos

by clos

by clos

by clos

by clos

clos