Tydzień z papierem hello sweetie – część IV // A week with hello sweetie paper – part IV

Z papieru tygodnia zrobiłam słodką kartkę dla młodszej siostry. Róż złamałam miętą z papieru for fun [extra], a akcenty urodzinowe wproawdziła druga strona papieru hello sweetie.

From paper of the week I made a sweet card for my younger sister. I complemented pink with mint green of for fun [extra] paper, and give it a birthday look by using the second side of hello sweetie.

by clos

by clos

by clos

by clos

by clos

by clos

clos