Tydzień z prezentami dla Taty – cz. II // A week with presents for Dad – part II

Lubię proste kartki dla mężczyzn, więc ta na Dzień Ojca jest właśnie taka – kolorowa, ale minimalistyczna. I z czytelnym przekazem 🙂

I like simple cards for men and so is the one I made for Father’s Day – colourful yet minimalist. And it has a clear message 🙂

by clos

by clos

by clos

by clos

clos