Ulubione prace 2013 – wybór Ladybug // Ladybug’s favourite works of 2013

Moje trzy ulubione prace? 🙂

My three choices? 🙂 

Pierwsza to praca Magdy:

The first one’s Magda’s:

by Magda/Papierowy Pokój

na papierze you’re a star – uwielbiam motywy gitary, a jednocześnie styl lekko grungowy, a totalnym szaleństwem jest wprowadzenie mocnego akcentu kolorystycznego – tu moja najulubieńsza – CZERWIEŃ!

She used you’re a star paper. I love the guitar motif and its grunge style. RED, which is, by the way, my beloved colour makes the whole look totally rad!

Druga praca to mój layout, również z papieru „gwiazdowego”:

The second scrap is my layout from „starry” paper:

by Ladybug

Zawsze tworzę bardzo przemyślane scrapy, mają dla mnie nieść coś więcej niż wspomnienia – a ta praca jest o marzeniu! Marzeniu bycia wielką gwiazdą! Ograniczone kolory i kolejny akcent czerwieni <3 wszystko jednak zaplanowane mapką. Może to znak? 😀

My LOs are always very well-thought-out – they have to carry more than memories. And this one’s about a dream! Dream of being a superstar! Limited colours and another red accent <3 The layout based on a sketch. Maybe it’s a sign? 😀

Trzecia – czyste i proste LO clos:

The last one – a neat and simple LO by clos:

by clos

Kocham prosty styl, uwielbiam proste formy, a jednak… nigdy ich nie tworzę 🙁 Bo lubię dodatki, kolory, wstążki i guziczki. A ten scrap urzeka mnie przejrzystością i lekkim przekazem, pomimo ciężkich, betonowych papierów 😉

I love simplicity and concise artworks… nevertheless, I never make such scrapbooks 🙁 Because I can’t live without add-ons, colours, buttons, and ribbons. And this one’s enchanted me with its clarity and heartiness, besides the heavy „concrete” papers 😉

A kocham wszystkie prace – moje, DT i Wasze z papierów folkowych – są niesamowite jak same papiery! Życzę Wam właśnie takiego kolorowego roku 2014, optymizmu i samych dobrych, scrapowych dni!! Mój rok będzie pełen zmian, przełomów i wyzwań… z pewnością kolorowych!

And I love all the works – mine, DT’s, and yours, made from stunning folk papers!  I wish you all a colourful new year, lots of optimism, and many great scrapbooks!! For me, 2014 is gonna be all about breakthroughs and new challenges… surely colourful!